Loading...

اهداف ما

خدمات ما

خدمات آسیا بایگان سنا

برترین تولید کننده

تولید کننده :قفسه های فلزی مدرن بایگانی (متحرک )

برترین تولید کننده

تولید کننده :قفسه های فلزی مدرن بایگانی (متحرک )

انواع کمد

کمد اداری ,فایل اداری فلزی وام دی اف -کتابخانه متحرک وثابت -قفسه بندی انبار –

انواع کمد

کمد اداری ,فایل اداری فلزی وام دی اف -کتابخانه متحرک وثابت -قفسه بندی انبار –

نصب وراه اندازی

نصب وراه اندازی سیستم های بایگاتی

نصب وراه اندازی

نصب وراه اندازی سیستم های بایگاتی

دمونتاژ ومونتاژ

دمونتاژ ومونتاژ قفسه های بایگانی متحرک پس از نصب وجابجایی احتمالی سیستم ها در مواقع بعدی …

دمونتاژ ومونتاژ

دمونتاژ ومونتاژ قفسه های بایگانی متحرک پس از نصب وجابجایی احتمالی سیستم ها در مواقع بعدی …

تعمیرات وگارانتی

تعمیرات وگارانتی ۲ ساله و۱۵ سال خدمات پس از فروش واهداء کارت گارانتی در هنگام تحویل کار وکارت روشهای استفاده برای طولانی شدن عمر سیستم وتجهیزات آن

تعمیرات وگارانتی

تعمیرات وگارانتی ۲ ساله و۱۵ سال خدمات پس از فروش واهداء کارت گارانتی در هنگام تحویل کار وکارت روشهای استفاده برای طولانی شدن عمر سیستم وتجهیزات آن

ساخت و طراحی

ساخت وطراحی فایل باگس فلزی با ورق ۶میل جهت نگهداری پوشه وپروند در درون سیستم ها جهت دسترسی آسان

ساخت و طراحی

ساخت وطراحی فایل باگس فلزی با ورق ۶میل جهت نگهداری پوشه وپروند در درون سیستم ها جهت دسترسی آسان

امنیت کامل

امنیت کامل اسناد و اوراق ومدارک واستفاده بهینه از فضای بایگانی

امنیت کامل

امنیت کامل اسناد و اوراق ومدارک واستفاده بهینه از فضای بایگانی

تعمیرات وگارانتی

تعمیرات وگارانتی ۲ ساله و۱۵ سال خدمات پس از فروش واهداء کارت گارانتی در هنگام تحویل کار وکارت روشهای استفاده برای طولانی شدن عمر سیستم وتجهیزات آن

تعمیرات وگارانتی

تعمیرات وگارانتی ۲ ساله و۱۵ سال خدمات پس از فروش واهداء کارت گارانتی در هنگام تحویل کار وکارت روشهای استفاده برای طولانی شدن عمر سیستم وتجهیزات آن

ساخت و طراحی

ساخت وطراحی فایل باگس فلزی با ورق ۶میل جهت نگهداری پوشه وپروند در درون سیستم ها جهت دسترسی آسان

ساخت و طراحی

ساخت وطراحی فایل باگس فلزی با ورق ۶میل جهت نگهداری پوشه وپروند در درون سیستم ها جهت دسترسی آسان

ارتباط باما